Úvěr bez zajištění

Úvěry 25.000 na 1 či 2 měsíce pro "OSVČ". Odlišné individuální nastavení u opakovaných úvěrů je možné. Pro přehled úvěrů a jejich cen klikněte na záložku Naše služby , nebo přímo na záložku Kontakt, kde najdete úvěry s jejich cenou.

  Úvěr pro Vaše úspěšné podnikání

 25.000,-Kč na jeden či dva měsíce. 

Pro přehled úvěrů a jejich cen Klikněte na záložku 

Naše služby 

(odlišné individuální nastavení úvěru je možné).

Přejděte na

Kontakt 

k výběru úvěr podle doby splácení a ceny.

Vyplňte kontaktní formulář a my Vám pošleme e-mail  s informací o schválení úvěru a postupu pro jeho čerpání.

Proč úvěr od nás

Veškeré podmínky úvěru znáte vždy předem. Poskytnuté údaje používáme pouze k vyhodnocení Vaší bonity.

Rychlé vyřízení

Během krátké doby víte, zda a kolik Vám půjčíme. Peníze na svém účtu pak můžete mít, než se nadějete.

Pro koho je  úvěr určen?

Pro podnikající fyzické osoby s živnostenským (OSVČ) a právnické osoby (s.r.o., a.s.) na podporu jejich podnikání, v rozsahu do 25.000,- Kč, jiné podmínky možno sjednat individuálně.

U osob právnických (s.r.o., a.s., apod.) vyžadujeme ručení konkrétní fyzické osoby.

Rychlá komunikace

Vše po e-mailu

info@pujcka-bez-zajisteni.cz

Vyplněním formuláře na stránce Kontakt souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souladu nařízením GDPR platným od 25.5.2018

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je BELUGA FINANCE, s.r.o., IČ 06061052, se sídlem Březenská 2466/4, 182 00 Praha 8 (dále jen: "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou - adresa: Březenská 2466/4, 182 00 Praha 8, email: info.beluga.cz@gmail.com, telefon: 608 027 989 .

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou účetní a právní zástupce.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Beluga Finace, s.r.o.


Provozovatelem těchto www stránek je společnost Beluga Finance, s.r.o, IČ 06061052, Březenská 2466/4, Libeň, 182 00 Praha 8, zaps. v OR vedeném MěS Praha, vl. C 275368

 Beluga Finance, s.r.o. Půjčka na podnikání Půjčka pro OSVČ Půjčka pro začínající podnikatele

Posuneme vaše podnikání dál